Dyktátorův zpravodaj č.1/2009

 

Tak jako každý rok se schyluje k LVTéčku a všichni nervózně čekají na moje instrukce. Rozhodl jsem se tedy, že vytvořím první číslo občasného pravidelného nepravidelníku, které bude mít, jako hlavní téma, instruktáž k odjezdu na LVT 2009. Dále bude následovat seznam povinných předmětů, doporučených předmětů, nepovinných předmětů a zakázaných předmětů. (pokud by se někomu zdálo, že jsem v jedné větě použil slovo „předmět“ více než dva-krát, tak je to pravda. Dále žádám rodiče školou povinných dětí, aby jim toto číslo nedávali číst, anžto by jim převzetí mého jedinečného slohu mohlo činiti problém ve škole)

 


Časové údaje: 

 

datum soustředění je 15.8-22.8 2009

Zahájení : 14:00
Ukončení : cca 10:00 návrat do Prahy + 2:30 hod
Místo: Horní Malá Úpa – chata Zuzana

 

Pro samodopravce popis cesty:


Trutnov – dále po silnici č. 37 směr Mladé Buky – po silnici č. 296 Svoboda na Úpou – Horní Maršov - po cca 4 km odbočit doprava a pořád po silnici č. 296 směr Dolní Malá Úpa – Malá Úpa – odbočka na Horní Malou Úpu – zde vede komunikace – cca po 2 km ostrá pravá zatáčka , ve které je odbočka na příjezdovou cestu k chalupě – označeno cedulí s názvem chalupy „ ZUZANA „


Pro ty, kteří se budou dopravovat korporativně nebo bude jejich vozidlo využito k dopravě ostatních osob či předmětů bude sraz je F:
11:00 hod  (15.8.2009) v ulici Blatovská 7 – to je tam, kde bydlím – jako vždycky. Odjezd bude v 11:30 – přesně.

 


Předměty :


Povinné: druhý díl přihlášky, sportovní oděv, dobrá nálada, ochranné pomůcky, válečnické pomůcky, výzbroj a výstroj, toaletní papír, věci na hyenu, doklady o existenci (kartičku pojištěnce). Ti co nezaplatili nechť tak učiní.

Doporučené: nápady na hry, nástroje hudební a řemeslné, různé nadstandardní léčebné prostředky a jedy

Nepovinné : cokoliv co se vejde do dopravního prostředku
 

Zakázané : špatná nálada, nechutenství, zmlsanost


! Není potřeba vozit spacáky !


        V Praze 

Dyktátor a kuchař

 

 

 


 

Made by Thar. All rights reserved.